COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэн зорилгоор АШУҮИС-аас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

2020.01.29

БСШУСЯ-ны ЗӨВЛӨМЖ ХАРАХ

2020.01.24 өдөр.

Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны “Шинэ короновирусын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын дагуу АШУҮИС-ийн захирлын А/19 тоот АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ тушаал гаргав. ХАРАХ

АШУҮИС -иас АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ албан бичгийг бүрэлдэхүүн болон салбар сургуулийн захирлуудад ЗӨВЛӨМЖ хүргүүлэв. ХАРАХ