Хиймэл оюун ухаан – ирээдүйн хандлага

Хиймэл оюун ухааны ухаалаг хэрэглээ амьдралыг хөнгөвчилнө.