Их өгөгдөл

Өдийг хүртэл хүн төрөлхтөний цуглуулсан өгөгдөлтэй тэнцүү хэмжээтэйг ирэх 2 жилийн хугацаанд бид бүхэн бүтээнэ. Их өгөгдөлийг хэн удирдаж чадна. Тэр хүн амжилтанд хүрнэ.