Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Мэдээлэл технологийн дараах мэргэжлүүдээр ажиллаж байна.

Сүлжээ, дэд бүтцийн шийдэл

Эмнэлэг, байгууллагын дотоод сүлжээний зохион байгуулалт, угсралт, кабел шугамын холболт

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдлийг боловсруулна.

Компьютер, техник хангамж

Компьютер, техник хэрэгсэлийн засвар үйлчилгээ

Хяналтын камер, автоматжуулалт

Хяналтын камерийн систем, цаг бүртгэлийн систем